Splošni pogoji in informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA za GEKKO POTOVANJA

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in informacije so sestavni del pogodbe, ki jo podpišeta Gekko potovanja, Matej Hudovernik s.p. (v nadaljevanju Gekko  potovanja)  in  potnik,  ki  se  prijavlja  na  turistični  paket  oz.  potovanje  v  organizaciji  Gekko  Potovanj.  Če je v posameznem programu glede katere od točk v Splošnih pogojih in informacijah določeno drugače, velja določilo v programu.

Ti splošni pogoji ne veljajo za nakupe letalskih vozovnic (razen 6. točke), za zavarovanje rizika odpovedi (razen 8. točke), zavarovanja v tujini (razen 9. točke), prevoza na/iz letališča (razen 7. točke) ter v primeru urejanja vizuma za potovanje (razen 11. točke), kjer nastopa Gekko potovanja samo kot posrednik. V tem primeru veljajo splošni pogoji letalskega prevoznika, splošni pogoji zavarovalnice in splošni pogoji prevoznika oz. veleposlaništva.

Naslov agencije je: Gekko potovanja, Matej Hudovernik s.p., Planinska 4, 4260 Bled. Telefon +386 31 333 870.

2. PRIJAVA IN POGODBA

Na programe, ki so objavljeni na spletni strani Gekko potovanj (www.gekko-potovanja.si), se lahko prijavite preko na spletu izpolnjene prijavnice, preko e-maila: info@gekko-potovanja.si ali preko telefona. Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma oziroma potovanje preko telefona, preko spletne strani Gekko potovanj oz. pošlje izpolnjeno prijavnico na elektronski naslov. Gekko potovanja delujejo izključne preko spleta v skladu z licencami (2400 in 2401) izdanih pri Turistično gospodarski zbornici Slovenije za prodajo in organiziranje tur. aranžmajev.

Ob prijavi na potovanje je vsak potnik dolžan navesti pravilne podatke, ki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci dolžni nositi s seboj. V primeru, da so podatki napačni in s tem povzročijo dodatne stroške ali prekinitev potovanja, za nastale stroške odgovarja potnik sam. Vse spremembe dokumentov pred pričetkom potovanja je potnik dolžan takoj obvestiti organizatorja potovanja.

Ko potovanje zagotovimo (minimalno 6 prijavljenih, razen če ni drugače navedeno v programu potovanja), potnike o tem obvestimo. Po zagotovitvi potovanja se plača akontacija in letalska vozovnica. Gekko potovanja potnikom posredujejo informacije o letalski povezavi ter program potovanja. V primeru, da se program potovanja razlikuje od tistega objavljenega na spletu, velja ta, ki je poslan ob zagotovitvi potovanja. Po plačilu akontacije je pogodba med potnikom in Gekko potovanji skljenjena. Veljajo splošna določila in obveznosti tako za organizatorja (Gekko potovanja) kot potnika.

V primeru zaključenih skupin in individualnih pogojih lahko veljajo drugačni pogoji prijave.

3. PLAČILA IN POPUSTI

Po zagotovitvi potovanja je potnik dolžan plačati akontacijo v višini 30% aranžmaja in morebitna doplačila za riziko odpovedi, turistična zavarovanja. Zunanjemu partnerju Gekko potovanj se plača letalsko vozovnico, razen če ni drugače dogovorjeno. Akontacijo in letalsko vozovnico je potrebno plačati v 3 dneh, sicer je prijava odpovedana. Preostanek je potrebno plačati najkasneje 28 dni pred pričetkom potovanja. Vkolikor račun ni plačan 14 dni pred potovanjem se šteje, da je potnik odstopil od potovanja in se Gekko potovanja ravnajo po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.

Izjemna iz zgornjih določil so lahko potovanja, kjer so stroški višji in organizacija potovanja zahtevnejša. Pri takih primerih se celotno plačilo zahteva v skladu z individualnim dogovorm.

V primeru računske napake pri izdaji računa se Gekko potovanja zavezujejo, da preveč obračunani znesek povrnejo, hkrati pa se potnik obvezuje Gekko potovanjem vplačati razliko v ceni, ki bi nastala zaradi računske napake na izdanem računu oziroma pogodbi.

Potnikom, ki so že potovali z Gekko potovanji pripada popust v višini 50€. Ta popust se obračuna ob prijavi.

4. CENA

Cene potovanj so objavljene na spletni strani Gekko potovanja. Pred prijavo je potrebno preveriti ceno, saj se lahko zaradi okoliščin spremeni (dvig cen lokalnih ponudnikov zaradi relevantnih okoliščin). Za potnika velja cena potovanja na dan sklenitve pogodbe, ki je zavezujoča za obe strani. V skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji, imajo Gekko potovanja pravico zvišati ceno, če je prišlo do več kot 2% spremembe v menjalnem tečaju valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih …), ki vplivajo na ceno turističnega aranžmaja. V kolikor zvišanje cene preseže 10% cene turističnega aranžmaja ima potnik pravico do prekinitve pogodbe. V tem primeru mu Gekko potovanja povrnejo celoten vplačan znesek za potovanje.

Če se za potovanje ne prijavi predvideno minimalno število potnikov, se lahko potovanje še vedno izvede, če se potniki strinjajo z ustreznim zvišanjem cene.

Pri potovanjih, kjer je objavljenih več cen (za različno število potnikov), se ob prijavi načeloma upošteva najvišjo ceno, ki se jo pred odhodom ustrezno prilagodi, če je to potrebno (končni obračun dobite skupaj z zadnjim obvestilom pred potovanjem).

V kolikor stranka označi v prijavnici, da mu Gekko potovanja uredijo dodatne storitve (npr. riziko odpovedi …) to naročilo potnika obvezuje in od njega ne more naknadno odstopiti.

5. STORITVE

V ceno potovanja so vključene storitve, ki so individualno navedene v programu potovanja, pod zavihkom »cena« in so opisane v samem programu potovanja. Določene storitve kot so izhodne takse ali vizum ob prihodu na letališče se lahko plačajo samo na kraju samem, zato niso vključene v ceno potovanja. Potnik ob prijavi posreduje želje po teh storitvah, doplača pa jih k ceni potovanja.

Namestitve: uporabljamo lokalno kategorizacijo namestitev, katera je lokalnega značaja in odstopa od kategorizacije v Sloveniji in za kar Gekko potovanja ne odgovarjajo.

Vizum: ni vključen v ceno potovanja, razen če to ni navedeno. Vizum, v kolikor ga ni možno urediti na letališču, pridobimo ob doplačilu na veleposlaništvu. Doplačila za urejanje vizuma so navedena individualno pri programu potovanja. V primeru, da je potniku vloga za vizum zavrnjena, Gekko potovanja ne odgovarjajo za nastale stroške. Hkrati potnik ni upravičen do povračila nastalih stroškov.

Cepljenja: niso vključena v ceno, zanje pa mora poskrbeti vsak sam, posebno ko so le-ta nujna za vstop v državo (dokazila o cepljenju mora imeti potnik pri sebi na potovanju, sicer sam nosi nastale stroške).

Napitnine: niso vključene v ceno, niso obvezne so pa močno priporočljive. Pri vsakem potovanju je navedena višina zneska, katerega lokalni sodelavci pričakujejo za napitnice. Denar za napitnine se praviloma ob pričetku potovanja izroči slovenskemu vodniku, kateri nato poskrbi, da bodo prišle v prave roke pravi čas. Napitnine so pri lokalnih sodelavcih zelo cenjene, saj predstavljajo dodatek, ki malce izboljša kvaliteto življenja.

Doplačilo za enoposteljno sobo: v primeru, da sami sopotnika nimate in bi želeli deliti sobo, vam Gekko potovanja lahko pomagajo pri iskanju sopotnika. Če smo pri tem neuspešni vam bomo priznali 30% popusta na doplačilo za enoposteljno sobo. To določilo ne velja za potovanja z vlakom ali ladjami.

6. DOKUMENTI IN PRTLJAGA

Gekko potovanja ob prijavi potnika obvestijo o trenutnih veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, carinskih, deviznih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan predpise spoštovati in poskrbeti, da so vsi dokumenti veljavni in ustrezajo pogojem države v katero potuje kot tudi pogojem držav skozi katere potuje do končne destinacije.

Potni list mora biti nepoškodovan in veljaven še vsaj 6 mesecev (razen če ni drugače navedeno). Gekko potovanja ne odgovajajo v primeru, da potnikov potni list ne ustreza zahtevanim pogojem. V primeru, da bi zaradi neustreznosti potovalnih dokumentov nastali dodatni stroški, je za le te potnik odgovoren sam.

Gekko potovanja ne prevzemajo odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago in druge osebne predmete.  Za prtljago je pri letalskem prevozu odgovorna izključno letalska družba s katero potujemo. V primeru izgube ali poškodovanja prtljage potnik izpolni obrazec. Na podlagi izpolnjenega obrazca mu v primeru upravičenosti letalska družba izplača odškodnino po veljavnih predpisih v mednarodnem prometu. Gekko potovanja ne odgovarjajo za poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih predmetov, dokumentov, ki bi morebiti nastale v prevoznih sredstvih ali namestitvenih objektih.

7. PRODAJA LETALSKIH VOZOVNIC

Programi potovanj ne vključujejo letalske vozovnice, katero se uredi in plača preko zunanjega partnerja Gekko Potovanj. Zunanji partner letalsko vozovnico tudi izda, razen če ni drugače navedeno ali dogovorjeno.

Cena letalske karte navedena na spletni strani je informativnega značaja, saj se cene letalskih vozovnic spreminjajo na dnevni ravni. Takoj, ko je potovanje zagotovljene Gekko potovanja o tem obvestijo potnike in jim sporočijo trenutno ceno letalske vozovnice. Zunanji partner izda račun, po plačilu pa je letalska karta izdana. Vse pravno formalne obveznosti in pravice so med stranko in podjetjem, ki karto izda. Pri prodaji letalskih kart veljajo pogoji, katere določi prevoznik, o čemer je potnik seznanjen iz strani Gekko potovanj. Zunanji partner Gekko potovanj deluje le kot posrednik za sklenitev rezervacije in izvedbo plačila. Potnika zavezujejo splošni pogoji letalskega prevoznika in mednarodna zakonodaja iz področja letalskih prevozov. Storitev zunanjenga partnerja je zaključena, ko je potniku posredovana potrditev rezervacije in izdana letalska vozovnica. Potnik zaradi neizvedbe leta ali odpovedi, zahtevek poda direktno letalski družbi.

Gekko potovanja in zunanji partner ne prevzemata odgovornosti, če letalski prevoznik odpove let in ne zagotovi nadomestnega leta, temveč spremeni datum odhoda ali vrne kupnino. Gekko potovanja ne odgovarjajo za točnost letalskih prevozov na rednih ali izrednih poletih, kot tudi ne za zamude letal in za spremembe potovanja, ki bi nastale zaradi takšnih zamud.

V primeru potnikovega odstopa od potovanja so Gekko potovanja ali zunanji posrednik dolžni povrniti izključno znesek, ki ga dobimo povrnjenega iz strani letalske družbe.

8. PREVOZA NA/IZ LETALIŠČA V KOLIKOR ODHOD NI IZ LJUBLJANSKEGA

V primeru, ko odhodni in povratni  mednarodni let ni iz letališča Jožeta Pučnika v Ljubljani, se preko zunanjega partnerja organizira skupinski prevoz na letališče. Gekko potovanaj pri organizaciji prevoza do letališča delujejo kot posrednik, zato veljajo splošni pogoji prevoznika.

9. ODSTOPNINA

Ob prijavi se potnik lahko odloči za vplačilo odstopnine (riziko odpovedi). Odstopnina znaša 4,9% vrednosti aranžmaja, potnik pa potnik pa jo mora urediti v roku 24 ur po sklenitvi pogodbe. Gekko potovanja delujejo kot posrednik med potnikom in zavarovalnico, zato veljajo splošni pogoji zavarovalnice in njen veljavni cenik. Riziko odpovedi se lahko uredi najmanj 15 dni pred potovanjem, kasneje pa to ni več možno.

10. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V TUJINI

Ob prijavi se potnik lahko odloči za vplačilo zdravstvenega zavarovanja v tujini. Gekko potovanja delujejo kot posrednik med potnikom in zavarovalnico, zato veljajo splošni pogoji zavarovalnice in njen veljavni cenik.

11. POTNIKOVA SPREMEMBA POGODBE ALI ODPOVED TURISTIČNEGA PAKETA

Potnik ima pravico zahtevati spremembo pogodbe (npr. sprememba imena, dodatne storitve, sprememba namestitve ipd.) po njeni sklenitvi, Gekko potovanja pa so dolžna preveriti, če je to sploh mogoče. V primeru, da s spremembo nastanejo dodatni stroški (npr. sprememba letalske karte), je potnik nastale stroške dolžan poravnati sam.

Potnik ima pravico do pisne odpovedi turističnega paketa, katera se pošlje ne e-mail naslov: info@gekko-potovanja.si. V primeru, ko potnik odpove turistični paket, imajo Gekko potovanja pravico do povračila stroškov, ki so odvisni od časa, ki je ostal do pričetka potovanja, razen če ni drugače določeno. Gekko potovanja zadržijo potnikov denar za vse nastale stroške. Razliko Gekko potovanja vrnejo potniku.

Če pri programu ni drugače določeno, veljajo spodaj napisani odpovedni stroški:

  • odpoved do 60 dni pred odhodom, 10 % cene aranžmaja,
  • odpoved od 59 do 45 dni pred odhodom, 20 % cene aranžmaja,
  • odpoved od 44 do 30 dni pred odhodom, 30 % cene aranžmaja,
  • odpoved 29 do 22 dni pred odhodom, 50 % cene aranžmaja,
  • odpoved 21 do 11 dni pred odhodom, 80 % cene aranžmaja,
  • odpoved kasneje kot 10 dni pred odhodom, 100 % cene aranžmaja.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le ti lahko višji, kadar to narekujejo splošni pogoji partnerjev s katerimi sodelujejo Gekko potovanja. (npr. V primeru nakupa letalskih kart). V primeru, da potnik odstopi od pogodbe zaradi okoliščin, katerim se ni mogel izogniti in bi bile ob sklenitvi utemeljen razlog, da pogodbe nebi sklenil, imajo Gekko potovanja pravico do povračila vseh stroškov, ki so do takrat že nastali.

V primeru, da potnik tekom potovanja prekine turistični aranžma, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov oziroma kupinice, ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po lastni želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je bil ob prijavi sestavni del pogodbe z Gekko potovanja, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Potnik je sam odgovoren za stroške in škodo, ki jih je s tem povzročil in je nastale stroške dolžan pokriti. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Gekko potovanj zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Gekko potovanja lahko kadarkoli pred potovanjem ali na dan odhoda zavrnejo osebo, kadar se oceni, da bi potnik s svojim vedenjem in ravnanjem motil normalen potek potovanja. V tem primeru organizator potovanja ravna po določilih o potnikovi odpovedi. Potnik je dolžan pokriti vse nastale stroške in nima pravice do povračila nastalih stroškov.

Gekko potovanja imajo tekom potovanja pravico od potnika zahtevati, da prekine potovanje, kadar za to obstaja opravičljiv razlog. V primeru, da dokumenti in prtljaga ne izpolnjuje pogojev ali je pod vplivom alkohola ali drog. Gekko potovanja v tem primeru ravnajo po določilih o potnikovi odpovedi. Potnik je dolžan pokriti vse nastale stroške in nima pravice do povračila nastalih stroškov. Gekko potovanja si pridržujejo pravico za uveljavljanje škode, ki bi jo potnik povzročil z neprimernim vedenjem.

12. ORGANIZATORJEVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Gekko potovanja imajo z zakonsko pravico, da v primeru premahjnega števila prijavljenih potovanje najkasneje 7 dni pred odhodom odpovejo. Minimalno število prijavljenih je 6, razen če pri programu ni drugače določeno.

Gekko potovanja si prdržujejo pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred pričetkom potovanja ali tekom potovanja nastanejo okoliščine, katerih vnaprej ni bilo mogoče predvideti ali pričakovati. Posledično za Gekko potovanja velja, da pogodbe s potnikom nebi sklenili, če bi te okoliščine lahko perdvideli ob sklenitvi pogodbe. Potnik vplačan znesek lahko prenese na drugo potovanje ali termin. V primeru, da potniku drug termin ne ustreza je upravičen do povrnitve že vplačanega zneska. V primeru, da pride do odpovedi potovanja tekom samega potovanja, ima Gekko potovanja pravico do pravičnega plačila za opravljene storitve in do plačila dejansko nastalih stroškov. Gekko potovanja so hkrati dolžna storiti vse za zavarovanje interesa potnikov.

Gekko potovanja ne odgovarjajo in si pridržujejo pravico do spremembe dneva odhoda in vrstnega reda potovanja, če se spremenijo sami pogoji za potovanje (novi pogoji v državi, spremembe zaradi Covid-19, višja sila na katero Gekko potovanja ne morejo vplivati), po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Gekko potovanja ne odgovarjajo zaradi sprememb programa, ki bi nastali zaradi višje sile ali spremenjenih pogojev v ciljni destinaciji. Potnik v tem primeru tudi ni upravičen do odškodnine in povračila za neizveden del programa. Gekko potovanja potnikom zagotovijo le storitve v okviru obstoječih možnosti.

Gekko potovanja si pridružujejo pravico do spremembe vrstnega reda potovanja in ogledov, kadar nastanejo opravičljivi razlogi (zaprtje muzejev na dan prihoda, omejitve povezane s Covid-19,…). Ko stanje na kraju samem ne omogoča namestitve v namestitvi po pogodbi, lahko Gekko potovanja namestijo potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije (razen če to zaradi specifike destinacije ni možno). V tem primeru potnik nima pravice do odškodnine ali delnega povračila.

13. OBVESTILO PRED ODHODOM

Za vsa potovanja potnik prejme prejme končno obvestilo pred odhodom najkasneje 7 (sedem) dni pred odhodom. V primeru nepopolnih podatkov ali nepravilnega naslova, škodo, ki bi morebiti nastala nosi potnik sam. Če potnik obvestila pred odhodom ne prejme v roku, je o tem dolžan obvestiti organizatorja potovanja.

14. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so za vstop v državo zahtevana obvezna cepljenja, je potnikova dolžnost opraviti zahtevana cepljenja. Hkrati je potnikova dolžnost, da si priskrbi mednarodno potrdilo (Rumena knjižica) z vsemi vpisanimi cepljenji. Gekko potovanja ne odgovarjajo za zaplete povezane s potnikovim neupoštevanjem pogojev in morebitnim zapletom zaradi katerih bi potnik moral odpovedati potovanje. Hkrati Gekko potovanja ne odgovarjajo za morebitne nastale stroške. Informacije o obveznih cepljenjih se lahko preveri na spletni strani http://www.zdravinapot.si/.

15. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

16. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik je dolžan nepravilnosti takoj, že tekom potovanja na kraju samem, ko se nepravilnost zgodi, sporočiti predstavniku (slovenskemu ali lokalnemu vodniku) Gekko potovanj. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem, potnik pa o tem ni obvestil predstavnika Gekko potovanj, se šteje, da se je potnik strinjal s tako storitvijo in je s tem izgubil pravico do vložitve kasneje reklamacije. Če nepravilnosti ali vzroka ni mogoče odpraviti, potnik s predstavnikom Gekko potovanj sestavi pisno poročilo (v kolikor to ne bi bilo možno je potrebno nemudoma obvestiti Gekko potovanja preko elektronske pošte ali telefona).

Potnik lahko vloži pisno reklamacijo vloži v roku dveh mesecev od nepravilno opravljene storitve, sicer Gekko potovanja le te ne obravnava. Vsaka reklamacija mora biti utemeljena, zraven pa je potrebno predložiti tudi ustrezna dokazila na podlagi katerih potnik svoj zahtevek uveljavlja. Gekko potovanja so dolžna v 8 dneh po prejemu reklamacije na njo odgovoriti. Če gre za enostavno pomanjkljivost in napaka ni sporna (oziroma če potnik ni priložil vseh potrebnih dokumentov v roku, potrebnem za njihovo pridobitev) so Gekko potovanja dolžna po prejemu popolnega reklamacijskega zahtevka zahtevi ugoditi. V nasprotnem primeru, ko je napaka zahtevnejša, so Gekko potovanja dolžna raziskati vse okoliščine, ki so pripeljale do reklamacije. Dokler Gekko potovanja ne odločijo o pritožbi, se potnik odreče posredovanju podatkov katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali javnim glasilom.

Ne glede na vloženo reklamacijo je potnik dolžan poravnati svoje obveznosti po izdanih računih za opravljeno storitev  v skladu z razporedom plačil, morebitna odškodnina pa se izplača po končanem reklamacijskem postopku na osebni račun potnika.

Določbe te točke ne veljajo v primeru, da ima Gekko potovanja pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

Gekko potovanja bo reševala samo reklamacije za potovanja pri katerih je sama organizator. V primeru reklamacije za potovanje, kjer Gekko potovanja ni organizator potovanja, bo slednjo reklamacijo zgolj posredovala organizatorju.

17. UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Gekko potovanja pridobljene podatke o potnikih varuje skladno z predpisi na področju varstva in prostega pretoka podatkov (uredba GDPR, zakon o varstvu osebnih podatkov). Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o svojih ponudbah. Podatkov ne posreduje tretjim osebam, v kolikor za to ne obstaja z zakonom predvidena pravna podlaga. Soglasje, ki ga za obdelavo da potnik, se lahko v vsakem trenutku spremeni ali umakne v celoti. To stori z neposrednim pisnim zahtevkom na Gekko potovanja na elektronski naslov info@gekko-potovanja.si. Potnik ima med drugim pravico da dostopa do teh podatkov, pravico do izbrisa, pravico do omejitve uporabe, pravico do popravka in pravico do ugovora.

V primeru, da po potovanju potnik ne želi prejemati obvestil Gekko potovanj se lahko kadarkoli odjavi od pošiljanja.

18. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami se uporabi pristojno sodišče.

Gekko potovanja, Matej Hudovernik s.p.

Bled, 24.1.2022